7. Bedekkingssysteem

7.1 Algemeen

Op chemisch of mechanisch voorbehandeld verzinkt staal kunnen diverse typen organische deklagen worden aangebracht.

In alle gevallen dienen de verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier zorgvuldig in acht te worden genomen.

De deklaag moet bij voorkeur aansluitend, doch uiterlijk binnen 24 uur, na de voorbehandeling worden aangebracht; het voorbehandelde materiaal dient schoon en droog binnen te worden opgeslagen.

Het overheidsbeleid is gericht op het terugdringen van verfsystemen met vluchtige organische oplosmiddelen. In het kader van het programma KWS 2000 wordt gestreefd naar het terugdringen van de emissies van vluchtige organische stoffen van circa 60%.

7.2 Indeling bedekkingssystemen

De bedekkingssystemen kunnen als volgt worden ingedeeld:

7.2.1 Fysisch drogende (natte) verfsystemen

Hieronder worden gerekend alle verven die drogen door verdamping van het oplosmiddel/verdunningsmiddel, waarbij geen chemische reacties plaatsvinden. Dit is een fysisch proces en meestal omkeerbaar (reversibel).

7.2.2 Chemisch drogende (natte) verfsystemen

Hieronder worden gerekend alle verven die drogen (uitharden) door een chemische reactie van het bindmiddel met bijvoorbeeld zuurstof, vocht of een verharder (tweecomponentenlak). De uithardingstijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

7.2.3 Moffe/laksystemen

Deze lakken worden door middel van een moffelproces (140-225 EC) uitgehard. De moffeltemperatuur (objecttemperatuur) mag niet hoger zijn dan 225 EC om verandering van de structuur van de zinklaag te vermijden.

7.2.4 Poederlaksystemen

Poederlakken worden meestal door middel van elektrostatisch spuiten aangebracht en vervolgens gemoffeld. Door het moffelproces vloeit het poeder uit tot een laklaag, die vervolgens wordt uitgehard. De moffeltemperatuur (objecttemperatuur) mag niet hoger zijn dan 225 EC (zie 7.2.3).

7.2.5 Thermoplastische en thermohardende kunststofbedekkingen.

Hieronder worden gerekend kunststofbedekkingen, die door wervelen (wervelsinteren) op het voorverwarmde materiaal worden aangebracht.

De objecttemperatuur mag niet hoger zijn dan 225 EC (zie 7.2.3). Verschillende thermoplastische kunststoffen zijn in verband met de vereiste hogere voorverwarmingstemperatuur van het object ongeschikt om aan te brengen op thermisch verzinkt staal.

Al deze systemen moeten voldoen aan de eisen vermeld in hoofdstuk 8.

7.3 Omgevingscondities

Voor de applicatie van diverse verfsystemen dient rekening gehouden te worden met de omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad; ter voorkoming van condensvorming dient de objecttemperatuur minimaal 3 EC hoger te zijn dan het dauwpunt van de omgeving. De verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het verfsysteem moeten zorgvuldig in acht worden genomen.


7.4 Reparatie van beschadigingen van de zinklaag

Voor zover op kleine mechanische beschadigingen een corrosiewerende primer wordt toegepast, moet deze zijn afgestemd op het aan te brengen verf- of poedercoatsysteem. De corrosiewerende primer mag alleen worden toegepast op beschadigingen waarvan de corrosieprodrukten zijn verwijder en die licht zijn opgeruwd. Dit dient te gebeuren in verband met de slechte hechting op gladde ondergronden zoals gepassiveerde of gechromateerde oppervlakken.

7.5 Reparatie van het bedekkingssysteem

Reparatie van het bedekkingssysteem dient te worden uitgevoerd conform voorschriften en aanwijzingen van de leverancier van het bedekkingssysteem.

Terug


Aluminium

Chemische voorbehandeling

Coaten velgen en onderdelen

Glas

MDF Hout en kunststof

Metaalbewerking

Natlakken

Poedercoating

Roestvast staal
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken