6. Voorbehandeling van het zinkoppervlak

6.1 Doel van de voorbehandeling

Doel van de voorbehandeling is het verwijderen van verontreinigingen en het bevorderen van de hechting van het bedekkingssysteem. Voorbehandeling van het zinkoppervlak dient te geschieden door een:

1 .chemische bewerking of
2. mechanische bewerking of
3. mechanische bewerking gevolgd door een chemische bewerking

6.2 Chemische voorbehandeling

De chemische voorbehandeling dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat alle op het zinkoppervlak aanwezige verontreinigingen zijn verwijderd en op het zink een chemische verbinding ontstaat die een hechtlaag voor de bedekking vormt of een zodanige ondergrond vormt dat er een deklaag op kan worden aangebracht.

Chemische voorbehandelingen zijn onder andere chromateren en fosfateren. (DIN 50941 en DIN 50942)

Het voorbehandelde materiaal moet een gelijkmatige kleur hebben, die normaal is voor de desbetreffende conversielaag en moet vrij zijn van vlekken, strepen, poeder, onbedekte plaatsen, concentraties van zoutresten en andere verontreinigingen.

Bij wrijven met een doek mag de conversielaag niet afgeven.

De voorschriften van de chemicaliŽnleverancier dienen zorgvuldig in acht te worden genomen.

6.3 Mechanische voorbehandeling (aanstralen)

De mechanische voorbehandeling (aanstralen) dient op zodanige wijze uitgevoerd te worden dat alle verontreinigingen en corrosieproducten worden verwijderd van het zinkoppervlak.

Indien vetvlekken aanwezig zijn, moeten deze eerst volledig worden verwijderd. Door het aanstralen ontstaat een lichte verruwing van het oppervlak, hetgeen de hechting kan bevorderen.

Het aanstralen moet gelijkmatig in beweging en tijd geschieden met een fijnkorrelig, scherp, inert, niet-metallisch straalmiddel onder geringe straal(lucht)druk.

Het aangestraalde zinkoppervlak moet egaal mat zijn.

Om verontreinigingen van het oppervlak te verwijderen gelden de volgende straalcondities:


korrelgrootte van het straalmiddel maximaal 0,5 mm;

luchtdruk bij het stralen maximaal 3 Bar (300 kPA), te regelen met behulp van een reduceerventiel;

met verhoogde toevoer van straalmiddel;

bij een straalafstand van minimaal 50 cm (0,50 m).

Na het aanstralen kan een conversielaag worden aangebracht. (zie 6.1) In de meeste gevallen kan echter het lak- of verfsysteem direct op het aangestraalde oppervlak worden aangebracht.

Terug


Aluminium

Chemische voorbehandeling

Coaten velgen en onderdelen

Glas

MDF Hout en kunststof

Metaalbewerking

Natlakken

Poedercoating

Roestvast staal
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken