Metaclean 860

Metaclean 860 is een lage temperatuur alkalisch ontvettingsproces, dat wordt toegepast in dompelreeksen voor het ontvetten van aluminium en staal. De bevochtigers, die in Metaclean 860 verwerkt zijn, zijn biologisch afbreekbaar. Metaclean is fosfaatvrij en licht etsend op aluminium.


Gebruiksvoorschrift

Badsamenstelling:
Metaclean 860 : 50 kg
Water: tot 1000 liter

Werkomstandigheden:
Badtemperatuur : 55-70 C
Behandelingstijd:
- Staal : 10-15 min
- Aluminium : 1- 5 min
Metacleantitratie : 3.8-4.2 ml

Opmerking; bij te lange behandelingstijd van aluminium bestaat er kans op vlekvorming, ook bij verzinkt staal.


Werkwijze
Bij de badaanmaak wordt Metaclean 860 onder goed roeren aan de gedeeltelijk met water gevulde tank toegevoegd. Als Metaclean 860 is opgelost, vult men aan met water tot het gewenste niveau.


Badcontrole en aansterking
Door regelmatig toevoegen van Metaclean 860 wordt het bad op de juiste sterkte gehouden. De badvloeistof wordt ververst indien de ontvettingstijd door opname van vet te lang wordt.

Bepaling van de Metacleantitratie:
1. Pipetteer 10 ml badvloeistof in een erlenmeijer van 300 ml.
2. Voeg toe ca. 100 ml demi-water.
3. Voeg toe 2-3 druppels fenolfthaleine indikator.
4. Titreer met 1 N zoutzuur tot de kleur omslaat van rood naar kleurloos.
5. Noteer het aantal ml's 1 N zoutzuur als de Metacleantitratie.


Installatie
Metaclean 860 wordt toegepast in een verwarmbare, plaatstalen tank. Een badbeweging is noodzakelijk, hetzij door een rondpomp-installatie, hetzij door inblazen van lucht. Een overloop voor het afromen van de badvloeistof is aan te bevelen.


Veiligheidsvoorschrift

Metaclean 860 is een sterk alkalisch poeder. Kontakt met de huid dient te worden voorkomen.
Draag bij het werken met Metaclean 860 en/of de badvloeistof rubber handschoenen en een veiligheidsbril. Bij kontakt met de huid onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Bij kontakt met de ogen onmiddellijk, gedurende minimaal 15 minuten, met overvloedig water spoelen en indien nodig een arts raadplegen.

Gegevens m.b.t. het vervoer van deze stof over de weg:
Metaclean 860 bevat: natriumhydroxide
Gevarensymbool: C -corrosief
R-zin: 35
S-zin: 2-26-37/39
Gevarenklasse: 8,41 B A.D.R


Afvalwater
Het afvalwater dient volgens de plaatselijke normen en bepalingen te worden behandeld en geloosd. Voorschriften voor het neutraliseren van af te laten badvloeistoffen zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Verpakking en opslag

Metaclean 860 wordt verkocht in plastic zakken a 25 kg netto. Droog en koel opslaan.


Terug
  Terug
Pagina:  1  2  3  
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken