Poedercoaten op verzinkt staal

Duplexsysteem, Zink en Poederlak = Duurzaamheid

U wilt ongetwijfeld ook dat uw stalen hekwerk lang mooi blijft; dat het gedurende jaren wind, regen en UV-straling zonder problemen trotseert. Jarenlange praktijkervaring leert dat de positieve synergie tussen zink en poederlak (duplexsysteem) correct toegepast op staal, die gewenste bescherming biedt.

Op plaatsen waar de coating en de zinklaag beschadigd zijn, wordt het staal tegen corrrosie beschermd door het zink rondom de beschadiging (kathodische werking). Onder invloed van een agressieve omgeving (zure regen, zouten, ...) neemt een niet-beschermde zinklaag in dikte af. Deze aantasting kan voorkomen worden door het aanbrengen van een poedercoating.

Voorwaarde voor een optimaal resultaal is dat alle stappen van het proces -verzinken, voorbehandelen, poederlakken - op de juiste manier uitgevoerd worden en op elkaar worden afgestemd. De chemische voorbehandeling, zeg maar het aanbrengen van een conversielaag, is van primordiaal belang in heel het proces. De daarop volgende toepassing van een foutloze coating, homogeen en visueel aanvaardbaar is ook essentieel. De combinatie van porositeit van de zinklaag en de dikte ervan bij thermisch stukverzinkt of gemetalliseerd staal kan echter aanleiding geven tot heel wat ontgassing tijdens de uitharding van de poederlak met pinholes/luchtbelletjes in de coating tot gevolg. Het is ter hoogte van deze filmdefecten dat corrosieverschijnselen het eerst optreden. Aanpassing van de procesparameters, in de vorm van voorverwarmen en/of warm spuiten van het verzinkt substraat, kan het ontgassingprobleem reduceren. Een ander hulpmiddel is het toevoegen van een ontgassingadditief aan een conventionele poederlak.

Duplex-systeem: belang van voorbehandeling;
Voor een optimale werking van het duplexsysteem is de hechting tussen verzinkte ondergrond en poederlak van het grootste belang. Een goede voorbehandeling van de zinklaag zorgt hiervoor. Ieder chemisch proces dat leidt tot het aanbrengen van een conversielaag dient te worden voorafgegaan door een reiniging- en beitsstap teneinde de vetvlekken, onzuiverheden, oxides te verwijderen van het te behandelen substraat. In het geval van metallisatie wordt het poeder het best aangebracht op de stofvrije zinklaag die kort daarvoor is aangebracht.

De praktijk toont aan dat de combinatie van zink + poederlak toegepast op stalen hekwerk, constructies enz. garant staat voor een optimale en lange bescherming. Hoe lang, hangt in belangrijke mate af van het milieu waaraan het voorwerp in kwestie wordt blootgesteld. In tabel 4 is een overzicht gegeven van de verschillende corrosiviteitbelastingscategorieŽn.

Het criterium voor de indeling is de mate van corrosie van het zink uitgedrukt in aantal Ķm per jaar. Voor verschillende types duplexsystemen kan op die manier voor elke belastingklasse een verwachte beschermingsduur worden voorgesteld. Het type voorbehandeling van de zinklaag speelt hierbij een belangrijke rol.


Tabel 4: CorrosiviteitbelastingcategorieŽnCorrosiesnelheid Aantal mm Zink/jaar
KlasseCorrosiviteitbelastingcategorie
C2Blootstelling in niet-stedelijk gebied (binnenland). Atmosfeer met lage vervuilingsgraad, landelijk, droog gebied met weinig luchtverontreiniging0,1-0,7
C3Stedelijk en industrieel gebied met lage SO≤-verontreiniging (binnenland) of niet te zout zeeklimaat0,7-2
C4Industrieel klimaat en kustgebieden met laag zoutgehalte2-4
C5Industrieel gebied met hoge vochtigheid of kustgebieden met hoog zoutgehalte4-8


Voor een duplexsysteem opgebouwd uit een zinklaag en ťťn laag buitenduurzame poedercoatings is de verwachting dat een chroom-6 conversielaag de langste bescherming biedt, tot meer dan 15 jaar in C4 milieu. Voor zinkfosfatatie en stralen is de verwachte levensduur in deze klimaatklasse 5-15 jaar en 2-5 jaar respectievelijk, terwijl in C2 en C3 klimaat meer dan 15 jaar bescherming geen probleem mag vormen.
Een twee-lagen poederlak systeem, bestaande uit een epoxy primer en een buitenduurzame toplaag, toegepast op verzinkt staal biedt nog een extra bescherming. Dit gaat van 5-15 jaar bescherming in het geval van zinkfosfatatie en zelfs tot meer dan 15 jaar in het geval van geel chromateren als voorbehandeling en dit in heel agressieve condities (C5).
Versnelde duurzaamheidstesten geven een goede indicatie hoe bepaalde systemen zich in reŽle omstandigheden zullen gedragen. De poedercoat werd onderworpen aan de volgende testen:


Zoutneveltest (Tabel 5)


Tabel 5: Neutrale zoutneveltest op verschillende voorbehandelingen
BlarenĻ na 500/1000u Afpellen≤ na 500/1000u aan kruisOnderkruip≥ na 500/1000u aan kruis
Thermisch verzinkt + stralenGeen/Geen1.2 mm/2 mm0.8 mm/1.8 mm
Thermisch verzinkt + chromatatieGeen/Geen0 mm/0 mm0 mm/0 mm
Thermisch verzinkt + zinkoniserenGeen/1 (S2) 1.1 mm/1.3 mm0.5 mm/1.5 mm
Metallisatie
(85 Zn 15 Alu)
Geen/Geen0 mm/0 mm0 mm/0mm


1. Aantal blaren:
0: geen: 5: veel: S1: klein: S5: groot

2. Afpellen: met mes loodrecht op de snede lak afkrabben:
gemiddelde breedte van de afgesprongen lak berekenen en delen door 2. Men dient rekening te houden met breedte van de kras

3. Maximale onderkruip die voorkomt gedeeld door 2.
Men dient rekening te houden met de breedte van de kras

Zoals verwacht resulteert geel chromateren als voorbehandeling, zoals bij ons in gebruik, tot het beste resultaat in de zoutneveltest. Voor toepassingen in klimaattypes C2 en C3 bieden echter ook de andere types voorbehandeling een uitstekende bescherming in combinatie met onze poederlak.
Een goed uitgevoerde metallisatie =(zinkschooperen), garandeert eveneens een zeer goede corrosiebescherming, zelfs in zware klimaatomstandigheden.

De bindmiddelen voor poederlak zijn in feite kunststoffen. Hierdoor kan een indeling in twee groepen worden aangehouden, namelijk:

Klik op een van de soorten kunststoffen voor meer informatie over de betreffende soort.


Bromfiets - museum--jan.
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken