In het kader van Meer Jaren Afspraken (MJA) energie besparing is het verlagen van de moffeltemperatuur een optie. Fabrikanten hebben deze optie in ontwikkelingsplannen opgenomen.

De Henegouwer heeft in zijn nieuwe productielijn deze verlaging al standaard ingevoerd.

Zie ook:
- de VISEM-kwaliteitseisen, per februari 2003 omgezet naar de NEN 5254 (tegen betaling te downloaden van de Normshop van het Nederlands Normalisatie Instituut: www.NEN.nl


Bromfiets - museum--jan.
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken