4. Constructie

4.1 Aard en samenstelling van het grondmateriaal

Het staal dient vrij te zijn van dubbelingen en onregelmatigheden, zoals walsbladders en overwalsingen ("splinters"). Dergelijke afwijkingen geven problemen bij het verzinken en het aanbrengen van organische deklagen. Wat betreft de overige elementen betreffende de aard en samenstelling, alsmede de eisen te stellen aan de constructie, gelden de opmerkingen en aanwijzingen zoals vermeld in hoofdstuk 4 van NEN 1275.

In sommige gevallen (met name op staal met een siliciumgehalte van 0,03% tot 0, 11% en 0,2% en hoger, alsmede met een fosforgehalte van meer dan 0,04%) kunnen dikke, onregelmatige, matgrijze zinklagen ontstaan. Deze zinklagen kunnen het ontstaan van poriŽn en blazen in organische deklagen bevorderen.

noot: zie voor verdere aanwijzingen het informatieblad van de Stichting Doelmatig Verzinken "constructieve wenken voor thermisch te verzinken onderdelen en constructies"

4.2 Lassen, merktekens e.d.

Lasplaatsen moeten vrij zijn van lasspetters, lasslakken en lasoxiden (CO2-lassen). Verwijder lasslakken door mechanisch slijpen, schuren, tollen, grondig bikken en/of borstelen. Laselektroden en lasdraad mogen niet meer dan maximaalO. 7% silicium bevatten ter voorkoming van ter plaatse van de las voorkomende verdikkingen in de zinklaag.

Lasonderbrekingen zijn niet toegestaan, de las moet strak en glad zijn.

Op de te leveren constructiedelen aan de verzinkerij mogen geen plekken met verf, lak, vernis, stickers en/of met verf en inkten aangebrachte merktekens voorkomen.

Toegepaste lasspray mag geen siliconen bevatten.

4.3 Afwijkingen van randen en kanten

Ter voorkoming van mechanische beschadigingen van de zinklaag en van een onvoldoende laagdikte van de organische deklagen moeten knip-, zaag- en lasranden worden afgerond tot minimaal 1 ,5 mm. Bramen mogen niet voorkomen.

Terug


Aluminium

Chemische voorbehandeling

Coaten velgen en onderdelen

Glas

MDF Hout en kunststof

Metaalbewerking

Natlakken

Poedercoating

Roestvast staal
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken