Deoxylyte spoelbaden
Deoxylyte zijn toevoegmiddelen voor laatste spoelbaden na chemische oppervlakte-behandelingsprocedé's voor metalen. Het doel van deze baden is:
a. Het aanbrengen van de pH van het spoelbad, die normaal 7 is, op de optimale waarde van 3,5 -4,5.
b. Het aanbrengen van de metaaloppervlakken, al of niet langs chemische weg bekleed, in de beste conditie voor het verven, waarbij optimale hechting en duurzaamheid van de verf gewaarborgd zijn.
c. Het neutraliseren van sporen chemicaliën in het spoelwater, die roestvorming of corrosie onder de verf zouden kunnen bevorderen.

Behandelingsvolgorde
Fase 1. Chemische oppervlaktebehandeling.
Fase 2. Spoelen in koud, stromend water.
Fase 3. Spoelen in heet, met Deoxylyte aangezuurd water.


Werkwijze
Fase 1. Zie de betreffende technische beschrijving.
Fase 2. Gebruik leidingwater. Schoonhouden door rijkelijke overloop. Ververs en reinig de tank dagelijks.
Fase 3. Badconcentratie: 250 tot 500 ml Deoxylyte per 1000 ltr water. (afhankelijk van de hardheid van het water en voldoende om het water op een pH-waarde van 3,5 tot 5 te brengen).

Badtemperatuur
: 35 - 55 °C

Behandelingstijd:
Tot het werk de temperatuur van het bad aangenomen heeft. Het bad dient zo schoon mogelijk gehouden te worden door het werk goed te spoelen in het vooraf- gaande koude spoelbad. Het bad iedere dag verversen bij grotere produktie zo nodig twee maal per dag- Baden groter dan 3 m³ worden minimaal eens per week ververst.

N.B. Drogen van het werk geschiedt aan de lucht of in een oven. Met Deoxylyte gespoeld werk mag niet meer met de handen worden aangeraakt.


Diverse Deoxylyte's

Deoxylyte 9:
Fosforzuurtype, dat wordt gebruikt indien het werk met een heldere lak of vernis gelakt wordt en verder in praktisch alle gevallen uitgezonderd die metaaloppervlakken, die met zinkchromaatprimer of een andere gepigmenteerde verf gelakt worden.

Deoxylyte 10:
Chroomzuur-fosfortype, speciaal voor nabehandeling van metaal- oppervlakken, die met zinkchromaatprimer of een ander gepigmenteerd verfsysteem gelakt worden.

Deoxylyte 11:
Deoxylyte 11: Chroomzuur-type. Zeer geschikt voor aluminium oppervlakken en na Duridine procédés.


Badcontrole
Dompel een strookje pH papier in het Deoxylyte bad en vergelijk de kleur, die het papier aanneemt met de standaard kleurschaal. De kleur van de schaal die overeenkomt met de kleur van het strookje pH papier geeft de pH van het bad weer. Elk soort pH papier, dat binnen 0,5 pH-graad nauwkeurig is, kan gebruikt worden. Voor Deoxylyte spoelbaden, die 1 a 2 maal per dag ververst worden, is de pH-controle met het papier voldoende.


Opmerkingen

Voor een optimale kwaliteit is het belangrijk om in het laatste spoelwater zo weinig mogelijk verontreinigingen te hebben. Hoewel geen absolute veilige grenzen gesteld kunnen worden voor ieder laksysteem, heeft ervaring geleerd, dat de volgende concentraties aan verontreinigingen als maximum toelaatbaar gezien moeten worden.

a. 70 mg per liter chloride en sulfaat (berekend als C1 en SO4).
b. 200 mg per liter totale alkaliteit (berekend als CaCO3).
c. 225 mg per liter van bovengenoemde verontreinigingen samen.


Installatie

Fase 1: Zie de desbetreffende technische beschrijving.
Fase 2: Spoeltank met overloop - plaatijzer
Fase 3: Verwarmbare spoeltank, bij voorkeur met overloop - gecoat plaatstaal of roestvaststaal.


Veiligheidsvoorschrift
Deoxylyte 9 en 10


Terug
  Terug
Pagina:  1  2  3  
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken