Granodine 20
Granodine 20 is een fosfateerproces voor het aanbrengen van een zink-calciumfosfaatlaag op ijzer, staal en zink. Het wordt aangebracht door middel van een eenvoudig dompelproces.


Gebruiksvoorschrift

Badsamenstelling:
Granodine 20: 35 liter
Granodine Starter 2: 5 - 10 liter
Natronloog 33%: 1 - 2 liter
Toner 30: 1 liter
Water: tot 1000 liter

Werkomstandigheden:
Totaal zuur 24 - 26 ml
Zuurratio min. 6
Tonertitratie: 1 - 4 ml
Badtemperatuur 60 - 75 graden Celsius
Behandelingstijd: 3 - 8 min.


Werkwijze

1. Voeg onder goed roeren Granodine 20 en Granodine Starter 2 aan de reeds gedeeltelijk met koud water gevulde tank.
2. Vul de tank met water tot werkhoogte.
3. Voeg in porties verdunde natronloog 33% toe onder goed roeren.
4. Stel de totaal zuur titratie en de zuurratio in.
5. Breng de vloeistof op werktemperatuur.
6. Voeg Toner 30 toe, ca 10 minuten voor de eerste behandeling.

A. Reiniging
De volgende reinigingsmethoden kunnen worden gebruikt voor het verwijderen van vet en olie:

a. Dampontvetting in dampontvettingsapparaat. Dit maakt het spoelen in koud koud stromend water overbodig.
b. Alkalische reiniging (bijv. Ridoline 600 B of 600) in verwarmbare plaatstalen tank.
c. Aanwezigheid van roest en walshuid vereist mechanische verwijdering of beitsen met zuur.
B. Spoelen in koud stromend water. Spoeltank van plaatstaal met overloop om het oppervlak schoon te houden.
C. Fosfateren in Granodine 20. Granodinetank van roestvaststaal, voorzien van zijdelingse verwarming en slibrooster.
D. Spoelen in koud stromend water.
E. Spoelen in warm, met DEOXYLYTE aangezuurd, water.
F. Drogen, indien mogelijk in een droogoven. Naden en kieren uitblazen met olievrije droge perslucht.


OPMERKINGEN:

Het is belangrijk de Toner-concentratie goed op sterkte te houden. Teveel Toner geeft een overmatige slibvorming en kan een grove fosfaatlaag veroorzaken. Te weinig Toner of een Toner-vrij bad geeft ijzervorming, waardoor het Granodinebad uit zijn evenwicht raakt en slechte resultaten oplevert. Bij voldoende badbelasting blijft het Tonergehalte op peil. In dat geval alleen Toner toevoegen bij het starten van de produktie.

Tijdens het fosfateren wordt slib gevormd, dat regelmatig verwijderd moet worden, door de bovenstaande badvloeistof af te hevelen en het slib te verwijderen.

Vervolgens wordt de badvloeistof teruggepompt en weer op sterkte gebracht. Ook kan het slib verwijderd worden met een bandfilter.


Badcontrole en aansterking

1. Totaal zuur titratie ( puntensterkte).
a. Pipetteer 10 ml. badvloeistof in een erlenmeijer.
b. Verdun tot ca. 100 ml met gedemineraliseerd water.
c. Voeg 4-6 druppels fenolfthaleine toe.
d. Titreer met 0,1 N natronloog tot de kleur omslaat van kleurloos naar rood.
e. Het aantal verbruikte ml 0,1 N natronloog geeft de sterkte van het bad aan.

Aansterking:
Voeg voor iedere ontbrekende ml 1,4 1iter Granodine 20 per 1000 liter badvloeistof toe.

2. Vrij zuur titratie.
a. Pipetteer 10 ml badvloeistof in een erlenmeijer.
b. Verdun tot ca. 100 ml met gedemineraliseerd water.
c. Voeg toe 8-12 druppels broomkresolgroen.
d. Titreer met 0,1 N natronloog tot de kleur omslaat van geel naar groen.
e. Het aantal verbruikte ml 0,1 N natronloog is de vrij zuur titratie.

3. Zuurratio.
De zuurratio = het aantal ml totaal zuur titratie
Het aantal ml vrij zuur titratie

De zuurratio moet minimaal 6 zijn. Indien de zuurratio lager dan 6 is, dient gecorrigeerd te worden door een verdunde oplossing van natronloog 33% in kleine hoeveelheden langzaam toe te voegen.

4. Tonercontrole.
a. Vul de gasmetingsbuis zodanig dat er zich geen luchtbel in bevindt.
b. Voeg 1 spateltje sulfaminezuur toe; richtwaarde 1 - 1,5 ml gasvorming

Per ontbrekende ml Toner 30 toevoegen.


Veiligheidsvoorschrift

Gegevens m.b.t. het vervoer van deze stofover de weg:

Granodine 20 bevat: opgeloste zinkverbindingen, fosforzuur 10 - 25%
Gevarensymbool: C-corrosief
R-zin: 34
S-zin: 28 - 36

Granodine Starter 2 bevat: calciumnitraat < 50 %
Etikettering: n.v.t.

Bij het werken met in deze beschrijving genoemde produkten dienen rubber handschoenen aangetrokken te worden. Tevens wordt oogbescherming aanbevolen.

Bij spatten van deze stoffen op de huid dient onmiddellijk met schoon water te worden gespoeld. Bij spatten in de ogen onmiddellijk gedurende ten minste 15 minuten met schoon water spoelen en indien nodig een arts raadplegen.


Afvalwater
Het afvalwater dient volgens de plaatselijke normen en bepalingen te worden behandeld en geloosd. Voorschriften voor het neutraliseren van af te laten badvloeistoffen zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Verpakking en opslag
Plastic box a 40 kg netto.
Droog koel en vorstvrij opslaan.


Terug
  Terug
Pagina:  1  2  3  
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken