Deoxylyte 90 AL
Het Deoxylyte 90 AL bad is een zuur fluoride bevattend beitsbad. Het proces is chromaat vrij en is speciaal ontwikkeld voor het etsen van aluminium, aluminiumlegeringen en verzinkt staal. Het bad wordt 'koud' toegepast (15-30 graden Celsius).


Gebruiksvoorschrift

Badsamenstelling:
Deoxylyte 90 AL: 60-100 liter ( 95-160 kg.)
Deoxidine Aktivator AL 2: 15-25 liter ( 16-27 kg.)
Water: tot 1000 liter

Werkomstandigheden:
Badtemperatuur : 15-30 graden Celsius
Behandelingstyd : 5-30 min.
Deoxylyte 90 AL titratie: 6-1 ml. (opt. 8ml.)
Fluoride-aktiViteit: Meting via Mavom
Aanlevering monster 1 x 1/2 jaar


Badaanmaak
Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid Deoxylyte 90 AL en de Deoxidine Aktivator AL 2 toe. De geconcentreerde vloeistoffen langzaam onder goed roeren toevoegen. Vul het bad aan met water.

Badcontrole en aansterking
Het bad dient regelmatig op Deoxylyte 90 Al - en Deoxidine Aktivator AL 2 -concentratie gecontroleerd te worden.

Bepaling van de Deoxylyte 90 AL titratie:
1. Pipetteer 10 ml badvloeistof in een erlenmeyer.
2. Voeg toe ca. 100 ml demi-water.
3. Voeg toe 3-5 druppels broomfenolblauw-indikator.
4. Titreer met 1 N natronloog, tot de kleur omslaat van geel naar blauw.
5. Noteer het aantal verbruikte ml's als de Deoxylyte 90 AL titratie.

Voor ieder ml die te weinig wordt getitreerd, voegt men 10 liter Deoxylyte 90 AL per 1000 liter badvloeistof toe.


Opmerkingen
1. De zuursterkte van het bad be´nvloedt de Deoxidine Aktivator AL 2 meting. Sterk daarom eerst met Deoxylyte AL aan voordat de concentratie van de Deoxidine Aktivator AL 2 gemeten wordt.
2. Daar in Nederland het water gefluorideerd is en ieder Lineguard 101 meter geijkt dient te worden, zal bij het gebruik nemen van het bad een nieuwe ijkgrafiek gemaakt moeten worden. De bijgevoegde grafiek dient als grove maatstaf en is geijkt op een Lineguardmeter van het laboratorium van MAVOM BV.


Installatie

Het materiaal voor de Deoxylyte 90 AL tank dient van polyethyleen of een andere gelijkwaardige kunststof te zijn. Een stalentank met een zuur- en fluoridebestendige coating is eveneens geschikt.


Veiligheidsvoorschrift
Bij het werken met Deoxylyte 90 AL en Deoxidine Aktivator AL 2 dient men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van een veiligheidsbril, rubber handschoenen en een rubber voorschoot.

Bij het spatten op de huid van de geconcentreerde vloeistoffen en van de badvloeistof dient men deze onmiddellijk met een overmaat aan water af te spoelen. Bij spatten in de ogen dient men gedurende ten minste 15 minuten goed te spoelen met koud water en daarna een arts te raadplegen.

Gegevens m.b.t. het vervoer van deze stof over de weg:

Deoxylyte 90 AL bevat: fosforzuur > 50 %
Gevarensymbool: C-corrosief
R-zin: 34
S-zin: 26

Deoxidine Aktivator AL 2 bevat: fluorwaterstofzuur < 20 %
Gevarensymbool: T + C
R-zin: 26/27/28-35
S-zin: 7/9-26-36/37-45

Afvalwater

Stof bevat: Fosforzuur
Gevarensymbool: C-corrosief
R-zin: 34
S-zin: 28

Deoxylyte 11

Stof bevat: Chroomtrioxide oplossing
Symbool: C + O
R-zinnen 8-35-43
S-zin 28

Bij het werken met deze stoffen dienen rubber handschoenen en een veiligheidsbril gedragen te worden.
Bij spatten van deze stoffen op de huid dient onmiddellijk met overvloedig water te worden gespoeld. Bij spatten in de ogen onmiddellijk gedurende ten minste 15 minuten met overvloedig water spoelen en indien nodig een arts raadplegen.


Afvalwater
Het afvalwater dient volgens de plaatselijke normen en bepalingen te worden behandeld en geloosd. Voorschriften voor het neutraliseren van af te laten badvloeistoffen zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Verpakking en opslag

Deoxylyte 9 en 10: boxen a 10 en 30 kg netto
Deoxylyte 11: 30 kg netto

Droog en koel bewaren.


Terug
  Terug
Pagina:  1  2  3  
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken